Когато говорим за тр.възнаграждение е необходимо да разграничаваме: 1.Основно месечно тр.възнаграждение – определя се за изпълнението на възложената работа за 1 месец. Използва се за изчисляването на тр.възнаграждение за прослуженото време /клас/ и е съставен елемент на брутното тр.възнаграждение. 2.Брутно месечно тр.възнаграждение – включва основното, допълнителните и др.тр.възнаграждения 3.Уговорено тр.възнаграждение – уговаря се между страните по тр.договор, в споразумението по чл. 107 или в колективния тр.договор. Обхваща основното и допълнителните тр.възнаграждения. Индивидуалната работна заплата представлява индивидуализираното тр.възнаграждение на отделния работник или служител. Съставки:За да получите достъп до статията изпратете SMS на номер 1093 със съдържание law (цена: 1.20 лв. с ДДС)