Термините “здравословни и безопасни условия на труд” и “хигиена и безопасност на труда”  са синоними. Непосредствен предмет на закрилата чрез здравословните и безопасни условия на труд е тялото на работника или служителя, в който се съдържа неговата работна сила. “Здравословни” са условията на труда, които отстраняват вредностите в трудовата дейност – вредни вещества във въздуха на допустимите концентрации, температура, скорост на движението на въздуха, географско място – под земята, под водата. Здравословни условия са тези, при които са отстранени вредностите или те са били сведени до размери и граници, които могат да бъдат понесени от човешкия организъм, без да се нарушава неговото нормално функциониране. “Безопасни” са условията на труда, които запазват физическия и  психическия интегритет на работниците и служителите.За да получите достъп до статията изпратете SMS на номер 1093 със съдържание law (цена: 1.20 лв. с ДДС)