ВЪПРОС: Как да си извадя удостоверение за наследници? Удостоверение за наследници е необходимо при получаване на наследствено имущество, пенсии, прехвърляне на недвижими имоти и в други, регламентирани от закона случаи. Това удостоверение се изисква от общината, след смъртта на дадено лице (наследодател) и съставен акт за смърт съгласно изискванията на ЗГР.За да получите достъп до статията изпратете 2 SMS-а на номер 1094 със съдържание consult (цена:9.60 лв. с ДДС за двата SMS-a).