Tag archives for НК - Page 2

image_pdfimage_print
Тълкувателни решения и постановления на ВС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 ОТ 29.11.1956 Г. ПО Н. Ч. ПР. № 6/1955 Г., ПЛЕНУМ НА ВС

МЕЖДУ ПРЕДЯВЕНИЯ ГРАЖДАНСКИ ИСК И ПРЕСТЪПНОТО ДЕЯНИЕ СЪЩЕСТВУВА ТЯСНА ВРЪЗКА И РАЗМЕРЪТ НА ГРАЖДАНСКИЯ ИСК ЗА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА ПРЕТЪРПЕНИТЕ ВРЕДИ ЗАВИСИ ОТ ТОВА, ДАЛИ ДЕЯНИЕТО Е КВАЛИФИЦИРАНО ПО ЧЛ. 128 ИЛИ ЧЛ. 126 НК. ЩОМ КАТО ДЕЛОТО СЕ ВРЪЩА ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ, ЗА ДА СЕ РАЗРЕШИ ВЪПРОСЪТ ЗА ПРАВИЛНАТА...
Прочетете още»
Тълкувателни решения и постановления на ВС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 38 ОТ 03.03.1957 Г. ПО Н. Д. № 38/1957 Г., ОСНК НА ВС

Публикувано: Сборник постановления и тълкувателни решения на ВС на РБ по наказателни дела 1953-1990, стр. 35, пор. № 9 ПО ВЪПРОСА ДАЛИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩО НАКАЗАНИЕ ПРИ СЪВКУПНОСТ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СЛЕДВА ДА СЕ ИМА ПРЕДВИД И ОПРОСТЕНОТО ЧРЕЗ ПОМИЛВАНЕ НАКАЗАНИЕ 1. Член 39 НК може да бъде приложен...
Прочетете още»
Тълкувателни решения и постановления на ВС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 16.12.1957 Г., ПЛЕНУМ НА ВС

Публикувано: Сборник постановления и тълкувателни решения на ВС на РБ по наказателни дела 1953-1990, стр. 157, пор. № 49 (Изм. и доп. с Тълкувателно постановление № 7 от 1987 г.) ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА УМИШЛЕНИТЕ УБИЙСТВА чл. 126 НК чл. 127 НК чл. 128 НК чл. 129 НК...
Прочетете още»
Тълкувателни решения и постановления на ВС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 02.01.1958 Г. ПО Н. Д. № 141/1957 Г., ОСНК НА ВС

Публикувано: Сборник постановления и тълкувателни решения на ВС на РБ по наказателни дела 1953-1990, стр. 78, пор. № 22 ПО ВЪПРОСА ПОДЛЕЖАТ ЛИ НА КОНФИСКАЦИЯ ВЛОГОВЕТЕ НА ПОДСЪДИМИЯ В ДСК ДО РАЗМЕР НА 1200 ЛВ. Влоговете при ДСК и техните лихви до 1200 лв. могат да бъдат конфискувани за...
Прочетете още»