Независимо от различията в начина, по който различните съвременни автори дефинират понятието „права на човека”, многообразието от дефиниции се характеризира с две общи черти: • правата на човека са общовалидни – отнасят се по еднакъв начин за всички хора; • зачитането на правата на човека произтича от необходимостта да...
Прочетете още»