Отхвърля предложението на заместник-главния прокурор, ръководител на Върховната административна прокуратура, за издаване на тълкувателно решение по въпросите: 1. Какъв е правният характер на въведените в ППЗМВР понятия: “данни за извършени дисциплинарни нарушения” съгласно чл. 206, ал. 1 и “достатъчно данни за извършеното нарушение и самоличността на нарушителя” съгласно чл....
Прочетете още»