Tag archives for реторсия

image_pdfimage_print
Тълкувателни решения и постановления на ВС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 51 ОТ 16.09.1989 Г. ПО Н. Д. № 41/1989 Г., ОСНК НА ВС

Публикувано: Бюлетин на върховния съд, бр. 9 от 1990 г., пор. № 2 ОТНОСНО РЕТОРСИЯТА ПРИ ЛЕКИТЕ ТЕЛЕСНИ ПОВРЕДИ   Реторсия по чл. 130, ал. 3 НК може да се приложи само когато са причинени еднакви по степен на увреждане леки телесни повреди – само по чл. 130, ал....
Прочетете още»
Международно частно право

Принцип на взаимност в МЧП. Реторсия

Действието на нормите на МЧП налага изясняване на въпроса за значението на принципа за взаимност, чиято същност в МЧП се състои в предоставяне на граждани на чужда държава / на нейни юридически лица и на самата държава/ определен режим – права и задължения, като предоставящата го държава поставя като...
Прочетете още»